Penge

Penge
Hver eneste dag sætter alle mennesker på jord deres tillid til at penge er pengene værd. Det bygger på at vi tror de repræsenterer den værdi de er sat til. Forudsætningen for at der kan lånes penge på kredit og sågar uden sikkerhed og måske endog ydes kredit på trods af RKI registrering er egentlig fantastisk. Penge fungerer eller opretholder et sårbart system der let synes at kunne bryde sammen men ikke desto mindre virker det og har gjort det i århundreder.

 

Idag sågar uden at pengene skifter fysisk hænder men blot sker ved elektroniske overførsler. Egentligt fantastisk når man tænker efter at det kan virke på tværs af alle mennesker i verden. Men også afgørende nødvendigt for at vi kan opbygge den velstand og de fantastiskle ting vi "hjælper" hinanden med ved at udveksle ydelser og ting.

Princippet er at penge har en relativ værdi i forhold til de varer, du køber for dem, og der er ikke nogen regler som fastlægger denne relation. Penge er det udvekslingsmiddel, der muliggør byttehandel mellem mennesker, som udbyder forskellige services og produkter. Hvis en kreditsælger vil købe aktier, må han for det første sælge noget kredit til nogen, for derefter at købe aktier. Men hvis vedkommende sælger kreditten for billigt, giver det ikke nok overskud til at købe aktier, og hvis kreditten forsøges solgt for dyrt, er der ingen, som vil købe en. Det betyder, at man må lægge sin pris i skarpt i forhold til de nærmeste andre udbydere og købere af kredit.

 

Selvorganiserende "system"
I en artikel fra Physical Review E (vol.60,3) tildeler Bak et.al. alle agenter i deres system en nyttefunktion, som fastlægges fra produktionsomkostninger, omsætning osv. Nyttefunktionen afhænger dertil af pengenes værdi, men forskerne siger, at 'der er intet i ligningerne, der fastsætter pengenes værdi eller priserne.' Pengenes værdi siges derimod at blive 'fikseret af historien i den dynamiske proces,' og opstår derfor af sig selv i en selvorganiserende netværksstruktur, hvor hver deltager følger sin egen dannede og rationelle strategi.

 

Fysikernes model er dog ikke synderlig stabil overfor tilfældigheder. Hvis en enkel deltager hurtigt fik nogle flere penge i hånden, ville vedkommende nedsætte pengenes værdi ved at købe mere og arbejde mindre, hvilket igen ville føre til inflation i hele systemet. Omvendt vil også fjernelsen af nogle penge påvirke hele sammenhængen. Alligevel selvom modellen laver grove simplifikationer af virkeligheden, så forklarer den en masse om tilblivelsen af penges værdi, mere end de klassiske økonomiske teorier kan.